”Jag tror på idrottens fostrande roll och betydelse för individens hälsa och välbefinnande. En tidig, sund livsstil skapar en bas för framtida friska år.”

lasse

Lars Torekull
(19410519 – 20220314)
Länk till Lasses minnessida